Jump to content
... wszystkich graczy na naszych serwerach

Regulamin frakcji


-Tony-
 Share

Recommended Posts

 

regulamin.thumb.png.a8d9d2e7bad09024f5fb15c3e2d4333b.png

pasek.png.37872beef379b0e8acfa604155dc76fc.png

1. Postanowienia ogólne

§1. Regulamin dotyczy każdego pracownika San Andreas Roadside Assistance oraz wszystkich kandydatów aplikujących o miejsce we frakcji.

§2. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminu discorda frakcyjnego oraz regulaminu rozgrywki — nieznajomość nie zwalnia z ich przestrzegania.

§3. Zarząd frakcji San Andreas Roadside Assistance stanowią:

  • Director (lider)
  • Deputy Director (v-lider)
  • Inspector

§4. Każda osoba aplikująca o posadę we frakcji San Andreas Roadside Assistance w momencie opublikowania podania akceptuję regulamin.

§5. Każdy pracownik frakcji reprezentuję ją na służbie i poza służbą włącznie z innymi mediami komunikacyjnymi.

§6. Każdy pracownik ma zakaz wynoszenia jakichkolwiek informacji poza frakcję. Tyczy się to również osób, które odeszły z frakcji.

§7. Wezwania od innych frakcji mają priorytet nad wezwaniami od graczy.

§8. Podczas pobytu we frakcji, każdy pracownik ma zakaz ubiegania się o jakąkolwiek rangę w innej frakcji bądź administracji na innym serwerze.

§9. Podczas pobytu we frakcji, każdy pracownik ma zakaz przebywania w jakiejkolwiek frakcji na innym serwerze.

§10. W przypadku otrzymania kary serwerowej, każdy pracownik ma obowiązek zgłosić to na Discordzie frakcyjnym  na kanale ┇ zgłaszanie kar, w ciągu 6 godzin.

§11. Każdy pracownik jest zobowiązany do zgłaszania do zarządu frakcji pozostałych członków, którzy naruszają regulamin frakcji lub rozgrywki.

§12. Po odejściu z frakcji wniosek o powrót można składać nie wcześniej niż 10 dni od momentu odejścia.

§13. Każda osoba wracająca do frakcji zostanie zdegradowana o jedną rangę niżej.

§14. Każdy pracownik ma prawo do odholowania pojazdu, jeżeli pojazd stoi dłużej niż 7 dni na miejscu parkingowym lub miejscu do niego wyznaczonym od momentu ostatniego kierowcy. Obowiązkowo na screenshocie musi się znaleźć konsola z informacją o pojeździe. Wyjątkami są posiadłości prywatne jak i bazy. 

 

2. Rekrutacja do frakcji, akademia

§1. Aplikując do frakcji San Andreas Roadside Assistance, należy spełniać wymagania uwzględnione w wątku rekrutacyjnym.

§2. Zarząd frakcji ma prawo do odrzucenia podania bez podania przyczyny.

§3. Po opublikowaniu podania zakazuję się wprowadzania większych zmian w tekście. Dozwolone jest tylko i wyłącznie formatowanie tekstu lub korekcja błędów i literówek.

§4. Każdy kandydat aplikujący o miejsce we frakcji San Andreas Roadside Assistance nie może przynależeć innej frakcji.

§5. Każdy pracownik należący do Akademii ma obowiązek zgłaszać swoją nieobecność na kanale ?┇ nieobecności na Discordzie frakcyjnym.

§6. Każdy pracownik należący do Akademii ma obowiązek wziąć udział w przynajmniej dwóch szkoleniach zorganizowanych przez szkoleniowców oraz zarząd frakcji.

§7. Każdy pracownik należący do Akademii musi podejść do końcowego egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

§8. Osoby, które w Akademii nie zdały egzaminu dwukrotnie, zostaną wydaleni z frakcji.

§9. Każdy pracownik rezygnujący z Akademii zostanie wpisany na czarną listę na okres 3 miesięcy (wyjątek: odejście bez informacji — wpis na BL na okres permanentny).

 

3. Obowiązki pracowników

§1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przepracowania min. 8 godzin w ciągu tygodnia, 4 do piątku, (nie dotyczy członków zarządu).

§2. Każdy pracownik podczas pracy jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych z frakcją.

§3. Każdy pracownik podczas służby ma obowiązek przebywać na komunikatorze głosowym Teamspeak 3 na kanałach SARA, a w przypadku awarii - na Discordzie.

§4. Każdy pracownik jest zobowiązany do znajomości i respektowania Kodeksu Ruchu Drogowego oraz Zasady Parkowania Pojazdów.

§5. Każdy pracownik ma obowiązek znać wszystkie materiały szkoleniowe, które będą mu niezbędne podczas wykonywanej pracy.

§6. Każdy pracownik ma obowiązek wykonywać wszystkie polecenia nadawane przez zarząd frakcji, a podczas pracy słuchać się poleceń dyspozytora.

§7. Każdy pracownik ma obowiązek stosować kody i statusy z odpowiedniego tematu w klubie frakcyjnym na forum (nie dotyczy członków zarządu).

§8. Każdy pracownik ma obowiązek używać pojazdu zgodnego ze swoją rangą lub uprawnieniami podczas wykonywanej pracy.

§9. W przypadku zakończenia swojej pracy pojazd frakcyjny należy odstawić w pełni naprawiony, z wyłączonymi sygnałami świetlnymi do przechowalni frakcyjnej.

§10. W przypadku dłuższej nieobecności na serwerze niepozwalającej na wyrobienie normy, każdy pracownik ma obowiązek zgłosić ją na kanale ┇ urlopy  na Discordzie frakcyjnym.

§11. Usprawiedliwienia z normy piątkowej lub tygodniowej należy zgłosić na kanale ┇ usprawiedliwienia na Discordzie frakcyjnym. Ostateczny czas na zgłoszenie to piątek godzina 19:00 i niedziela 19:00 danego tygodnia. Wyjątkiem późniejszych zgłoszeń są nagłe nieprzewidziane wypadki.

§12. W przypadku chęci odejścia z frakcji, każdy pracownik ma obowiązek zgłosić ten fakt w odpowiednim kanale na Discordzie frakcyjnym.

§13. Każdy pracownik jest zobowiązany do zachowania kultury osobistej oraz opanowania w trudnych sytuacjach.

§14. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się ze wszelkimi zmianami i nowościami, które są ogłaszane na Discordzie frakcyjnym.

§15. Zmianę nicku należy bezzwłocznie zgłosić na Discordzie frakcyjnym na kanale ┇ zmiany nicków.

§16. Pracownicy wchodzący na duty mają obowiązek zachować zasadę jednostek: helka -> laweta -> laweta -> jednostka dowolna (jest ona zależna od tego które z jednostek będą potrzebowały pomocy w zgłoszeniach).

§17. Jednostka lotnicza ma prawo do wykonywania czynności takich jak: tankowanie, obracanie, naprawianie, usuwanie plam, sprzedaż kanistrów i naprawek oraz zabierania już oznaczonych pojazdów, pod warunkiem iż jest jedyną jednostką na duty. Przy wykonywaniu tych czynności zabronione jest lądowanie na ulicy. Należy lądować na pasie zieleni lub w miejscu gdzie nie będzie to utrudniało ruchu jeśli zgłoszenie będzie w mieście.

 

4. Zakazy pracowników

§1. Podczas pracy zabronione jest stosowanie skinów nieodpowiednich do posiadanej rangi.

§2. Podczas pracy zabronione jest używanie prywatnych pojazdów i skinów premium.

§3. Podczas pracy zabronione jest wykonywanie czynności z nią niezwiązanych.

§4. Zabronione jest wywyższanie się nad pozostałymi pracownikami lub graczami spoza frakcji.

§5. Zabronione jest nadużywanie sygnałów świetlnych, jeśli sytuacja tego nie wymaga.

§6. Podczas pracy zakazuje się uciekania przed pracownikami San Andreas Police Department

§7. Zabronione jest upominanie się o awans.

§8. Zabronione jest sprzeciwianie się decyzjom ustalanym przez zarząd frakcji. 

§9. Podczas trwającej akcji związanej z organizacjami przestępczymi zabronione jest wysyłanie ofert naprawy/tankowania/obracania/holowania do czasu zakończenia wszelkich czynności.

§10. Zabronione jest przebywanie na służbie, posiadając nałożoną karę serwerową (blokada konta, zawieszenie prawa jazdy lub wyciszenie na czacie tekstowym).

§11. Zakazuje się przebywania na S2 powyżej 20 minut. Administracja za prośbą zarządu, może wyrzucić pracownika z serwera.

§12. Zakazuje się prowokacji innych osób.

§13. Zakazuje się oddawania pojazdów graczom do których było wezwanie od San Andreas Police Department lub tych, które są obstawione barierkami.
 

5. Postanowienia końcowe

§1. Zarząd frakcji zastrzega sobie prawo kopiowania regulaminu na inne fora.

§2. Zarząd frakcji zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w każdym momencie, wówczas pracownicy frakcji powinni być odpowiednio poinformowani o wszelkich zmianach.

§3. W każdej sytuacji nieuwzględnionej w regulaminie decydujący głos należy do zarządu frakcji.

 

pasek_logo.png.72ab3e029f05fa647e0f946a8cc961cc.png

 

 

Edited by Fecasu
  • Lubię To 4
  • Zabawne 1
  • Kocham To 14
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

Przeglądając to forum akceptujesz Guidelines oraz Privacy Policy

Multi Theft Auto mta.paradise-rpg.pl
Team Speak 3 ts.paradise-rpg.pl
Discord discord.gg/KAnFbGy